Home
Back

Pärnu koostootmisjaam

Tellija: Fortum / Valmis: 2010

Projekteeriti ja ehitati kogu  koostootmisjaama sprinklersüsteem.