Polüuretaantoodete paigaldamisel on meil pikaajalised kogemused. Suurte magistraaltorustike rekonstrueerimisel oleme olemasoleva amortiseerunud klaasvilla kihi asendanud tänapäevastele isolatsiooninormidele vastava polüuretaankoorikuga. Samuti on meil kogemus erinevate polüuretaantoodete valmistamisel.