Rakennustoiminnan alueella on maaperä usein vajoamisaltista. Olemme harjoittaneet kaivausten tukemista sulkuseinäpilareilla vuoden 2000 lopusta lähtien. Vuodesta 2013 lähtien olemme käyttäneet myös tärinätöntä sulkuseinäkonetta Kowan Still Worker. Virossa ja Baltiassa olemme käyttäneet ainutlaatuista tekniikkaa, joka on useassa Euroopan maassa ainoa sallittu tekniikka kaivauksen tukemiseksi kaupungin keskustoissa.