Vaahtosammutusjärjestelmiä käytetään palon sammutukseen rakennuksissa, joissa palovaarallinen tilanne voi syntyä kemiallisista (maalit, lakat yms.) aineista. Meillä on kokemusta puuteollisuuden maalausosaston vaahtosammutusjärjestelmien rakentamisesta. Meillä on myös kokemusta palontorjuntaratkaisuista lämpöterminaaleissa.